page_banner

Nid oedd dau neu bedwar pigiad o blasma llawn platennau i'r pen-glin osteoarthritis yn newid biomarcwyr synofaidd, ond hefyd yn gwella canlyniadau clinigol

Yn ôl prawf arbenigwyr perthnasol yn y diwydiant, buont yn cymharu dau a phedwar pigiad mewn-articular o plasma llawn platennau (PRP) mewn perthynas â newidiadau mewn cytocinau synofaidd a chanlyniadau clinigol.Derbyniodd 125 o gleifion ag osteoarthritis pen-glin (OA) bigiadau PRP bob 6 wythnos.Cyn pob pigiad PRP, casglwyd dyheadau hylif synofaidd i'w hastudio.Rhannwyd cleifion yn ddau neu bedwar pigiad PRP mewn-articular (grwpiau A a B, yn y drefn honno).Cymharwyd newidiadau mewn biofarcwyr synofaidd â lefelau gwaelodlin yn y ddau grŵp, ac aseswyd canlyniadau clinigol hyd at flwyddyn.Cynhwyswyd naw deg pedwar o gleifion a gwblhaodd gasgliad hylif synofaidd yn y gwerthusiad terfynol, 51 yng ngrŵp A a 43 yng ngrŵp B. Nid oedd unrhyw wahaniaethau mewn oedran cymedrig, rhyw, mynegai màs y corff (BMI), a gradd OA radiograffeg.Y cyfrif platennau cymedrig a'r cyfrif celloedd gwaed gwyn yn PRP oedd 430,000 / µL a 200 / µL, yn y drefn honno. cytocinau llidiol synofaidd (IL-1β, IL-6, IA-17A, a TNF-α), cytocinau gwrthlidiol (IL -4, IL-10, IL-13, ac IL-1RA) heb eu newid, ac roedd Ffactorau Twf (TGF-B1, VEGF, PDGF-AA a PDGF-BB) ar y gwaelodlin a rhwng 6 wythnos yng Ngrŵp A a 18 wythnos yng Ngrŵp B. Gwellodd canlyniadau clinigol yn y ddau grŵp yn sylweddol o 6 wythnos, gan gynnwys y Raddfa Analog Gweledol (VAS), Mesurau Canlyniadau a Adroddir gan Gleifion [PROMs;Mynegai Osteoarthritis Prifysgolion Gorllewin Ontario a McMaster (WOMAC) a Ffurflen Fer-12 (SF-12)], mesurau sy'n seiliedig ar berfformiad [PBMs;amser i godi (TUG), 5 prawf eistedd-sefyll (5 × SST), a phrofion cerdded 3 munud (WT 3-munud).] I gloi, 2 neu 4 pigiad mewn-articular o PRP bob 6 wythnos yn y pen-glin Ni ddangosodd OA unrhyw newidiadau mewn cytocinau synofaidd a ffactorau twf, ond hefyd wedi gwella canlyniadau clinigol o 6 wythnos i 1 flwyddyn.


Amser post: Mar-03-2022