page_banner

Maint y farchnad o diwbiau casglu gwaed gwactod yn 2020, dadansoddiad diwydiant o gwmnïau gorau'r Byd

Mae tiwb casglu gwaed gwactod yn wydr di-haint neu diwb plastig sy'n defnyddio stopiwr i greu sêl gwactod ac fe'i defnyddir i gasglu samplau gwaed yn uniongyrchol o tiwb casglu vein.The dynol yn helpu i atal difrod nodwydd ffon drwy osgoi'r defnydd o nodwyddau a'r risg o halogiad. Mae'r tiwb yn cynnwys nodwydd dwbl sydd ynghlwm wrth addasydd tiwbaidd plastig.
Mae tiwbiau casglu gwaed gwactod hefyd yn cynnwys cydrannau eraill a ddefnyddir i gadw gwaed ar gyfer triniaeth labordy meddygol. Mae'r ychwanegion hyn yn cynnwys gwrthgeulyddion megis EDTA, citrate sodiwm, heparin, a gelatin. Defnyddir y tiwb hwn yn bennaf gan glinigau a labordai i storio gwaed ar gyfer gweithdrefnau profi. Vacuum mae tiwbiau casglu gwaed yn bodoli mewn gwahanol feintiau a samplau at ddibenion profi a dibenion eraill.

Mae adroddiad Marchnad Tiwbiau Casglu Gwaed Gwactod yn weddill ar gyfer y cyfnod a ragwelir 2018 i 2027. Disgwylir i'r farchnad tiwbiau casglu gwaed dyfu ar CAGR o 11.6% yn ystod y cyfnod a ragwelir uchod. Mae angen offer casglu gwaed diogel a dibynadwy a thechnegau di-haint yn ystod gofal cleifion.

Mae adroddiad Marchnad Tiwbiau Casglu Gwaed Gwactod Byd-eang yn cyflwyno'r farchnad gyffredinol ar sail math, cymhwysiad, a defnyddiwr terfynol.Yn ogystal, bydd profion gwaed ar gyfer gwneud diagnosis o wahanol glefydau megis HIV, anemia, diabetes a chlefydau eraill y galon yn gyrru datblygiad gwactod Mae gyrwyr tiwbiau casglu gwaed, diffyg personél medrus a risgiau sy'n gysylltiedig â thrallwysiadau gwaed yn atal y farchnad fyd-eang.

Ar sail daearyddiaeth, mae'r farchnad tiwbiau casglu gwaed gwactod wedi'i rhannu'n Ewrop (Ffrainc, yr Almaen, y DU, Ffrainc, yr Eidal a Sbaen), Asia a'r Môr Tawel (Tsieina, Japan, India, Gweriniaeth Korea ac Awstralia), Gogledd America, De America a Chanolbarth America, y Dwyrain Canol ac Affrica. Yn ôl yr adroddiad, mae nifer o chwaraewyr allweddol, mawr a bach, yn dominyddu'r farchnad cynnyrch byd-eang, ac maent yn ymdrechu i ddatblygu cynhyrchion arloesol a dulliau ymchwil, a thrwy hynny gyfrannu at y twf o'r wyddoniaeth.


Amser post: Mar-03-2022